Maraton

V případě zájmu účastníka mladšího 15 let věku startovat v hlavním závodě ,bude toto umožněno za podmínky doprovodu a dohledu zletilou osobou. Startovné se vztahuje pouze na závodícího a na doprovod nikoliv.