Maraton

V případě zájmu účastníka mladšího 15 let věku startovat v hlavním závodě ,bude toto umožněno za podmínky doprovodu a dohledu zletilou osobou. Startovné se vztahuje pouze na závodícího a na doprovod nikoliv.

Ukliďme česko

V sobotu 6. dubna 2019 proběhne úklid okolí Mladé Vožice  v rámci pravidelné akce Ukliďme Česko. Sraz všech dobrovolníků je v 8.00 hod u kotelny (sběrného dvora) v Mladé Vožici.Pracovní rukavice a dobrou náladu sebou. Po akci  občerstvení.